Disclaimer

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te
verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Hoekbouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website.

Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn door ons zelf gemaakt, dan wel aangekocht. Het is daarom niet toegestaan deze zonder toestemming te gebruiken.

Bij vragen kun je contact opnemen via info@hoekbouw.nl.